Projectleider bodemsanering
Provincie Noord-Holland

WO, HBO   |   Tussen €3506 en €5008   |   Schaal 11   |   Regulier   |   Vast   |   36 uur   |   Gepubliceerd van 5-7-2021 t/m 18-8-2021
Solliciteer (t/m 18-8-2021)

Wil jij bijdragen aan duurzaam bodembeheer of het beheer van stortplaatsen en vind je het interessant om bodemsaneringen uit te voeren?

Als allround projectleider Bodemsanering adviseer je over de toepassing van de Wet bodembescherming (in de toekomst wordt dit de Omgevingswet) en de Wet milieubeheer op het gebied van stortplaatsen in provinciale projecten (wettelijke taken). Maar je bent ook in staat de voorbereiding en uitvoering van projecten, bijvoorbeeld de sanering van een voormalige wasserij , ter hand te nemen. Of je zorg dat de nazorg van een stortplaats Wet milieubeheer voor de toekomst is geborgd. Een diverse en uitdagende functie, waar we iemand zoeken die in de voorbereiding van werkzaamheden zorgt voor een goede afstemming met Omgevingsdiensten, andere bestuurslagen en stakeholders.
 

Jouw baan
 

Als projectleider bodemsanering werk je aan grote projecten en kleinere projecten of activiteiten. Alle werkzaamheden richten zich op duurzaam bodem beheer: van het voorbereiden en uitvoeren van land- of waterbodemsaneringen tot het in beheer nemen van stortplaatsen nadat deze zijn gesloten. In de eerste periode van je indiensttreding ligt de nadruk op de kleinere projecten. Per project ben je ongeveer 1 a 1,5 dag per week bezig. Om deze projecten uit te voeren heb je ervaring nodig met het sturen van projecten en affiniteit met de onderwerpen duurzaamheid, milieu, bodemsanering en bodembeheer.
 

In de rol van projectleider bodemsanering werk je aan 2 type projecten:

 • Kleinere projecten, zoals  de sloop van een pand om vervolgens een (in situ) sanering uit te voeren. Hierin ben je als projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering en afstemming met bijvoorbeeld een omgevingsmanager of met de Omgevingsdienst en met ondersteuning van interne specialisten.
 • Grote projecten: je werkt in een (IPM-team) projectomgeving waarin iedereen vanuit zijn of haar specifieke rol en expertise bijdraagt aan de voorbereiding en uitvoering van projecten. Voor de toekomst verwachten we o.a. dat je in één van de grootste bodemsaneringsprojecten van de provincie een IPM rol zult vervullen.

Het beheer van stortplaatsen volgens de Wet milieubeheer stortplaatsen vormt een bijzondere categorie (kleinere) projecten. De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van deze stortplaatsen nadat storten is beëindigd. Dit betekent dat er in afstemming met de exploitant gedurende de operationele fase voor gezorgd moet worden dat er een goed en financieel verantwoord nazorgplan ligt, dat up tot date gehouden blijft, dat sluiting goed vastgelegd wordt (juridisch en financieel) en dat  na sluiting het beheer duurzaam plaatsvindt.

 

Jouw rol is vooral tactisch-operationeel. Je maakt verbinding met partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de projecten waaraan je werkt, zowel in- als extern de provincie. Denk hierbij aan externe partijen zoals ingenieursbureaus, aannemers (bodemsaneerders), omgevingsdiensten,  vergunningverleners en andere overheden. En bij interne partijen kun je denken aan onze interne afdeling ‘Ingenieursdiensten, Geodata en Innovatie’ (voor inhoudelijk kwaliteitstoetsing of specifieke kennis) of onze concern- en beleidsdirectie. Hierbij heb je oog voor verschillende belangen, durf je de discussie aan te gaan, ontwikkel je oplossingen en geef je zelfstandig invulling aan de projectleiding in de teams waaraan je bent gekoppeld. Grotendeels doe je dit vanuit je thuis- of kantoorwerkplek, maar ook buiten op locatie, om gevoel te houden bij de betrokken partijen en het project. De interessante orderportefeuille van de sector Bodem & Groen daagt je uit jouw kennis in te brengen én jezelf te blijven ontwikkelen in je vakgebied.

 

We hebben momenteel meerdere vacatures openstaan voor bodem en groen. Klik hier om naar onze webpagina te gaan voor deze functies en meer informatie over projecten en mensen bij ons.


Dit bieden wij
 

 • Een bruto jaarsalaris tussen € 51.488 en € 73.554 (schaal 11) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief een Individueel Keuze Budget, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen;
 • Een opleidingsbudget van € 5.000,- per 5 jaar;
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid: je kiest zelf waar en wanneer je werkt;
 • Goede balans tussen werk en privé: bij ons is 36 uur fulltime. Wil je minder werken? In overleg is veel mogelijk;
 • Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt;
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
   

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.
 

Hier ga jij werken

 

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt ruimte om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

 

De corebusiness van de sector Bodem en Groen van de provincie is het inrichten van natuur en het leveren van een bijdrage aan de versnellingsopgave van het Netwerk Natuur Nederland. Wij werken aan de verbetering van de biodiversiteit in Noord-Holland en realiseren natuurverbindingen, bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurbruggen. We zijn verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van land- en waterbodemsaneringen en zorgen wij voor een goed beheer van stortplaatsen. Daarnaast verzorgen wij het onderhoud aan onze vaarwegen in Noord-Holland. We baggeren onze provinciale vaarwegen, vervangen oeverconstructies en richten deze waar mogelijk natuurvriendelijk in.
De sector BG bestaat uit 24 fulltime equivalent (fte) en nog 7-15 externen, afhankelijk van vraag. Dit zijn naast het sectormanager , programmamanagers, projectmanagers, omgevingsmanagers, adviseurs duurzaam bodembeheer, ecologie en hydrologie. Wil je meer horen van een van onze mensen van BG, kijk dan hier.  

 

 

Dit ben jij

 

 • Je bent sensitief en hebt een goed gevoel voor verhoudingen en de omgevingen;
 • Een oplossings- en resultaatgerichte, pragmatische analyticus;
 • Een nieuwsgierige, enthousiaste, kritische en ondernemende verbinder, die niet aarzelt verantwoordelijkheid te nemen;
 • Een teamspeler, die ook in staat is zelfstandig te werken, en goede gesprekspartner voor andere IPM rollen.
   

Verder heb je:

 • Een hbo- of wo-diploma in een relevante richting, zoals milieukunde, civiele techniek, of Technische Aardwetenschappen;
 • Ervaring met,  verschillende contractvormen (UAV-gc, RAW en geïntegreerde contracten) en opdrachten;
 • 3-5 jaar ervaring met het werken en aansturen in projecten;
 • Ervaring met het werken bij of voor overheden.

 

Word onze nieuwe collega
 

Reageer voor 19 augustus 2021 via de solliciteer direct button. Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief t.a.v. Janet Oosterhof, Sectormanager Bodem & Groen. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Janet via 06 –1860 9435. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.
 

Goed om te weten
 

 • Eventuele interne kandidaten hebben de eerste 2 weken voorrang op externe kandidaten.
 • Gesprekken vinden plaats op:
        - 24 augustus 2021: Interne kandidaten.
       -  1-2 en 8-9 september 2021: Externe kandidaten.
 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Competenties

Verantwoordelijkheid
Zelfstandigheid
Samenwerken
Resultaatgerichtheid

Contactpersoon sollicitatie

Janet Oosterhof
Sectormanager bodem & groen
06 1860 9435
oosterhofj@noord-holland.nl

Contactpersoon vacature

Info Personeel
Helpdesk
023 514 5606
solliciteren@noord-holland.nl

Acquisitie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken voor Noord-Holland?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*

Motivatiebrief*

Curriculum vitae*

Bijlage(n)

Bron*

Hoe heb je deze vacature gevonden?
(Vul onderstaand veld in)
Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website

afbeelding kroon